Team:Fit

De sportvereniging is voor veel jongeren een omgeving waar ze relatief veel tijd in doorbrengen. Team:Fit, een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), richt zich op het gezonder maken van het voedingsaanbod bij sportkantines en -accommodaties. Ook is er aandacht voor beleid op het gebied van roken en alcohol. Als team doen we dit samen met gemotiveerde ouders, sportclubs, vrijwilligers, accommodaties, experts en partners.

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Daarom zet JOGG zich in voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is.

Inmiddels zijn al ruim 140 Nederlandse gemeenten aangesloten bij JOGG. Lokale JOGG-teams brengen partijen samen zoals ouders, scholen, sportverenigingen, huisartsen of buurtsupers. Zij stimuleren onder andere waterdrinken in de klas, creëren gezonder aanbod in de sportkantine, maken veilige speelplaatsen, informeren ouders over het eten van groenten, plaatsen watertappunten of sluiten aan bij evenementen als de Koningsspelen of de Avond4daagse. Zo zorgen we er samen voor dat gezond opgroeien weer makkelijk en normaal wordt.

Contact gegevens

Team:Fit
Casuariestraat 5
2511 VB Den Haag

070 219 22 65
www.jogg.nl
www.teamfit.nl