10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Dorien Dijk - Adviseur @Kenniscentrum Sport
11:35 - 12:05
Binden en behouden van jongeren bij de sportvereniging

In de sessie wordt de kennis vanuit verschillende Europese landen gedeeld vanuit het EU project 'Keep Youngsters Involved in Sport.' Het project heeft 14 factoren die sportuitval van jongeren voorkomen gedefinieerd en laat concreet zien hoe je als vereniging met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Alle ontwikkelde producten worden aangekomen en zijn direct toepasbaar in jouw lokale sportsituatie.

Peter van Baak - SponsorVisie
12:15 - 12:45
Obligatie crowdfunding: succesverhalen en kansen

Crowdfunding is booming. Ook steeds meer sportorganisaties kiezen ervoor om voor een nieuw veld, LED-verlichting of clubhuis bij leden te lenen in plaats van bij de bank. Recentelijk haalden diverse hockeyclubs tonnen op, maar ook in andere sporten, bijvoorbeeld tennis, voetbal, golf en rugby zijn clubs succesvol geweest met obligaties. Waarom is lenen bij de achterban zo interessant? Hoe zet een sportorganisatie zelf een campagne op? En wat bepaalt het succes? Peter van Baak van SponsorVisie en Obligatieplan.nl geeft tijdens deze kennissessie antwoord op deze vragen en laat ook T.H.C. Hurley aan het woord. Zij haalden in amper een maand EUR 465.000,- bij de leden op voor de financiering van een 'blaashal', een opblaasbare sporthal zodat in de winter gezaalhockeyd kan worden op het eigen complex.

Geert van den Broeck - Inspirator
14:15 - 14:45
Sportclubs financieel ontzorgen

Komt je contributie probleemloos binnen? Happy you, deze workshop hoef jij dan ook niet meer te volgen. Wij laten je hier namelijk op een interactieve manier kennis maken hoe je, zonder kosten voor de club, zonder enige inspanning een maximale inning van je contributie kunt organiseren! Geen beroep op vrijwilligers meer, ook volgend jaar en over vijf jaar werkt dit nog steeds. Zoals gezegd zonder kosten voor de club en zonder inspanning. Nieuwsgierig naar jouw en ons verdienmodel? Dan zit je goed bij deze workshop. Geert van den Broeck verzorgd als inspirator trainingen en coaching. Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door NIKKI. NIKKI neemt de financiële zorgen van de club uit handen. Ze willen Nederlands grootste aanbieder van financiële ontzorging voor sportclubs zijn, maar vooral wil ze de béste zijn. Het bestuur, met name de penningmeester en de ledenadministratie, worden op hoge mate ontzorgd doordat NIKKI veel werkzaamheden uit handen neemt. Voor meer informatie: www.nikki.nl

Vereniging
Vereniging
Vereniging
Janine van Kalmthout - Onderzoeker Mulier Instituut
11:00 - 11:30
Vitale clubs voor sport en samenleving

Sportverenigingen vormen de stabiele kern van het sportaanbod in Nederland. Zij maken deel uit van een veranderende maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze openstaan voor vernieuwing en inspelen op nieuwe behoeften. Naast het aanbieden van sport als hoofdactiviteit, worden de sportverenigingen geconfronteerd met de wens uit de omgeving om andere maatschappelijke taken op zich te nemen en nieuwe doelgroepen te bedienen. Maar zijn verenigingen wel toegerust om die taken te vervullen? Of zijn het alleen de grote, krachtig georganiseerde verenigingen die hierop willen en kunnen ingaan? Hoe krijgen we in dit opzicht beter zicht op de mogelijkheden van sportverenigingen? Wat zijn de kracht en zwakte van verenigingen en hoe kunnen we ze op hun kracht aanspreken?

Richard Kaper - Manager Sportparticipatie NOC*NSF
13:00 - 13:45
Wat betekent het Sportakkoord voor mijn gemeente of club?

Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je in op de maatschappelijke veranderingen bij de club? Verenigingen hebben te maken met veel uitdagingen en zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Tegelijkertijd zijn clubs super belangrijk voor sportend Nederland. Bij clubs sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. Er is geen land met een hogere dichtheid aan sportclubs dan Nederland. Deze prachtige infrastructuur willen we versterken. Daarom investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in lokale sportakkoorden. Dat zijn actieplannen om met de sport- en beweeg aanbieders de lokale samenleving meer te laten bewegen. Richard Kaper, Manager Sportparticipatie bij NOC*NSF, vertelt over de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van sport voor gemeenten en clubs. Daarbij laat hij zien hoe het lokale Sportakkoord kan helpen met de uitdagingen waar clubs in het hier en nu tegenaanlopen.

Roderique van der Weele & David Woutersen - Sportbedrijf Rotterdam
15:00 - 15:30
Innovatieve kijk voor gemeentes op sportaanbod.

Rotterdam is Sportgemeente van het jaar 2018. Daar zijn we trots op, want SportRegie heeft een belangrijke bijdrage gehad in de toekenning van deze titel aan onze stad. Wat is de kracht van de Sportregie methodiek? Dat laten we zien tijdens deze inspirerende sessie. De kern: voer de regie in plaats van zelf sporten te stimuleren. Op deze manier ondersteun je sport- en beweegaanbieders om een optimaal aanbod in de wijken neer te zetten, passend bij de behoefte? Levensfasen, wijkanalyses, ons netwerk, tijdens de sessie laten we je kennismaken met onze SportRegie toolkit. Roderique is na zijn studie Vrijetijdsmanagement en werkzaamheden bij onder andere de KNVB en Gehandicaptensport Nederland in het Rotterdamse terecht gekomen als Sportregisseur voor de afdeling SportRegie. Per 1 januari 2018 is het gedeelte sport verzelfstandigd van de gemeente in het Sportbedrijf Rotterdam. Als sportregisseur houdt Roderique zich bezig met de uitvoering van het product SportRegie en zorgt hij ervoor dat de Rotterdamse sportaanbieders hun sportaanbod verder ontwikkelen. Dit alles om te zorgen dat er voor iedereen in de stad een sportaanbod is dat bij hen past. Als fervent cricketer is David bij de Cricket Bond zijn carrière begonnen na de studies Sportmanagement in Den Haag en Sportbeleid en Sportmanagement in Utrecht. Na hier 9 jaar werkzaam te zijn geweest heeft hij de overstap gemaakt naar Sportbedrijf Rotterdam om als Sportregisseur en later Productspecialist sportprogrammering aan de slag te gaan. De Productspecialist ondersteunt onder andere de sportregisseurs met wijkanalyses, informatie over de social marketing onderzoeken en werkt als sparringpartner voor de sportregisseurs.

Accommodatie
Accommodatie
Accommodatie
Rens van Kleij - Bureau Sport&Ruimte
11:00 - 11:30
Sportparken met toekomst in de praktijk

Alhoewel de context van en vraag naar sport verandert, kan het sportpark een sleutelrol blijven vervullen in de lokale (sport)infrastructuur. Daarvoor moeten de sportparken zich gaan verbreden, niet alleen organisatorisch maar zeker ook fysiek. Het sportpark gaat dan meer onderdeel gaan uitmaken van het dagelijkse maatschappelijke leven. Dat noemen we een vitaal sportpark. Op verschillende plekken in de provincie Gelderland en daarbuiten worden inmiddels Vitale Sportparken gerealiseerd. De hoogste tijd om de eerste ervaringen uit de praktijk te delen. Rens van Kleij is van huis uit bewegingswetenschapper (VU A’dam), heeft tevens een MBA-degree en beschikt over ruime ervaring en deskundigheid t.a.v. sportieve opgaven waaronder accommodatievraagstukken, privatisering en de herinrichting van sportparken. Rens excelleert wanneer verschillende partijen uit het maatschappelijk middenveld moeten worden samengebracht om te komen één visie, één programma van eisen of één gezamenlijk project. Wanneer ‘standaardoplossingen’ niet toereikend zijn, is Rens aan zet.

Hugo Westhof, Frans Peelen & Erik Swennen - OVI Enschede, Signify & AAA Lux
11:35 - 12:05
Lichthinder

Ruzie met de buurt over de lampen rond je sportveld! Buurtbewoners die tegen 23.00 uur nog met de zonnebril in de achtertuin moeten staan omdat er sprake is van lichthinder komt helaas vaker voor dan je denkt. Daar kan C.K.V. Unitas uit @Harderwijk over meepraten. ‘’ Als sportclub wil je niet alleen toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij en de sport maar ook een goede buur zijn ‘’. Men heeft het er over dat LED verlichting voor minder lichthinder problemen zorgt dan conventionele verlichting maar die vlieger gaat meestal niet op. Toch zijn er goede technieken voor handen om deze lichtproblematiek de baas te zijn.

Serge Westercappel - Case Manager Centrum Veilige Sport NOC*NSF Team Integrity & Governance
14:00 - 15:00
Grensoverschrijdend gedrag en nu?

In de workshop wordt ingegaan op: - De verschillende aspecten en hulplijnen die er zijn om grensoverschrijdend gedrag te herkennen - Wat acties kunnen zijn op het moment dat er een situatie van grensoverschrijdend gedrag is ontstaan? - Welke stappen er genomen kunnen worden ter voorkoming Door: Serge Westercappel NOC*NSF Team Integrity & Governance Case Manager Centrum Veilige Sport Nederland Het Team Integrity & Governance bestaat uit vier thema specialisten op de gebieden doping, matchfixing, goed bestuur en diversiteit, en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zijn er meerdere integriteit medewerkers in het team die in een of meerdere van de thema’s actief zijn vanuit projectopdrachten. Als casemanager Centrum Veilige Sport adviseert Serge betrokkenen in actuele zaken van grensoverschrijdend gedrag, daarnaast onderhoudt hij contacten met hulpverleningsnetwerken, zedenpolitie, sportbonden/- verenigingen en topsport. Daarbij staat het creëren en behouden van een veilige sport omgeving voor de leden voorop en de maatschappelijke impact van sport in onze maatschappij. Zowel in Nederland als in samenwerking met Europese en internationale Olympische comités en sportbonden. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) waar Serge werkt is een uitvoering van het Team Integrity & Governance. Binnen het CVSN wordt ingezet zowel op preventie in de sport als de afhandeling van meldingen bij integriteit schendingen. www.centrumveiligesport.nl

Innovatie
Innovatie
Innovatie
Ed van Dort & André van der Zwaan - KuneVerda (SportInnovator Sessie)
12:15 - 12:45
De luchtdrukaccu, lokale opslag versus salderingsregeling en SDE+

Met een luchtdrukaccu kan op relatief voordelige wijze elektriciteit worden opgeslagen. De luchtdrukaccu heeft bovendien een aantal praktische voordelen ten aanzien van de Lithium gebaseerde batterijen zoals: Vrijwel geen beperking ten aanzien van het aantal cycli, lager gewicht, goedkoop uit te breiden qua capaciteit (luchtopslag toevoegen) en geen chemisch afval. Maar hoe krijgen wij een business-case in Nederland rond met de bestaande subsidieregelingen? André van der Zwaan en Ed van Dort, oprichters van KuneVerda B.V., zijn energiebewust en richten zich met hun bedrijf op duurzame oplossingen voor het bedrijfsleven en sport. Zij zijn één van de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018. Met KuneVerda hebben zij voor sportclubs luchtdrukbatterijen gerealiseerd waarin stroom van zonnepanelen overdag kan worden opgeslagen en vervolgens 's avonds en 's nachts kan worden gebruikt (wanneer de stroom het hardst nodig is).

Bart van Meurs & Jelle Hilarius - Transfloormer (SportInnovator Sessie)
12:45 - 13:15
Solar Transfloormer: elektriciteit opwekken op kunstgrasvelden met oprolbare zonnepanelen

Met de Transfloormer heeft TinT ism Wattage een systeem ontwikkeld om grote vlakken eenvoudig en snel op te rollen en af te dekken. Na succesvolle toepassing in multifunctionele sporthallen, gaat TinT ism Wattage deze techniek nu gebruiken om kunstgrasvelden elektriciteit op te laten wekken. Op momenten dat er niet wordt gesport, worden flexibele zonnepanelen over de velden uitgerold en wordt deze ruimte optimaal en duurzaam benut.

Gerda Geerts - Hot Cold Storage (SportInnovator)
13:15 - 13:45
Energie neutrale sportaccomodaties

Energie neutrale sportaccommodaties dankzij een innovatie warmtebuffer die HoCoSto heeft ontwikkeld. Gerda Geerts zal ons meenemen in de ontwikkelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Bart van Meurs - Solar Transfloormer Met Solar Transfloormer kunnen verenigingen de vele vierkante meters kunstgras meervoudig inzetten: om te sporten én om elektriciteit op te wekken.

Tim Hofman - Energieadviseur De Groene Club @KNVB
15:15 - 15:45
De Groene Club

Wij zijn De Groene Club. We zijn jong, gek van sport én gek op een gezonde planeet. Wij geloven dat sportverenigingen met hun zorg voor het milieu ook zorg kunnen dragen voor een gezonde clubkas. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat sport, een gezonde sportvereniging en een gezonde planeet hand in hand gaan. WAAR HELPEN WIJ MEE? We bieden inzicht in de huidige situatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren, denken vervolgens mee met financiële oplossingen en zijn te allen tijde een betrouwbare partner. Ook halen wij de beste deals uit de markt voor veelvoorkomende duurzame maatregelen. Uit ervaring weten we dat we jouw club in 1 jaar kunnen verduurzamen.

Clubhuis
Clubhuis
Clubhuis
Rosalie Huisman - Project medewerker Rookvrije Sport @Hartstichting
11:00 - 11:30
Maak jouw sportclub rookvrij!

Vanuit de Rookvrije Generatie doen we er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Wil je ook dat kinderen rookvrij kunnen sporten? Laat je tijdens deze sessie inspireren, ontvang meer informatie, tips, stappenplannen en materialen om aan de slag te gaan met een rookvrij terrein. Maak jouw sportclub rookvrij en geef kinderen het goede voorbeeld!

Irene Walk - Team:Fit
11:45 - 12:15
EEN GEZONDERE SPORTKANTINE? Ontdek hoe makkelijk en lekker dat is.

Na een goede training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten natuurlijk, en voor ieder wat wils. Team:Fit, een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), zet zich in voor een gezondere sportomgeving, onder andere in de kantine. Het aanbod in een gezondere kantine hoeft echt niet moeilijk of duur te zijn. Met onze tips en tricks behoud je je omzet en kan je de kantine zelfs winstgevender maken! Een volkoren tosti naast de witte tosti, fruit op de bar, popcorn naast de chips, een granenreep naast de candybar en het gratis aanbieden van water zijn eerste stappen die elke kantine of accommodatie kan zetten. Daarmee maak je je leden of bezoekers bewuster van gezond eten en drinken. En door deze producten op een prominente plek te zetten, verleid je ze ook nog eens om ook eens een gezondere keuze te maken. Laat je inspireren tijdens onze workshop en ontdek hoe makkelijk en lekker een gezondere sportkantine is.

Mark Lensselink & Linda Schonewille - Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
12:30 - 13:00
Een gezondere sportomgeving, hoe ga je daar als gemeente voor?

Met het ondertekenen van het Preventieakkoord in november 2018 hebben ruim 70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), één van deze organisaties, richt zich op de omgeving van het kind. Die moet gezonder. En omdat je een omgeving niet van buitenaf kunt veranderen, zitten wij er middenin. Zo werken we met ons initiatief Team:Fit aan het gezonder maken van de sportomgeving. Samen met gemeenten, sportorganisaties en partners werken we aan een gezonder voedingsaanbod en beleid op het gebied van roken en alcohol voor alle sportkantines, -accommodaties en -evenementen in Nederland. Wil je als gemeente aan de slag met een gezondere sportomgeving. JOGG hebben volop ervaring met het ontwikkelen van gezonde leefomgevingen en gaan graag in gesprek om je te helpen. Wat is hier voor nodig en hoe kan JOGG jou hierbij helpen?

Nico van der Lely - Stichting Jeugd en Alcohol
13:15 - 13:45
Alcohol, Jeugd & Sport

Hoe op een goede en verantwoordelijk manier om te gaan met alcohol op de vereniging? Nico van der Lely is als arts en specialist verbonden aan Stichting & Alcohol. Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen. Haar doel tracht de stichting te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg.

Koen Hoetmer - kantinecoach @Twelve

Tijdens deze workshop neemt onze kantinecoach Koen Hoetmer je op een interactieve manier mee in de wereld van de sportkantines in Nederland. Deze workshop toont je cijfers over de gemiddelde Nederlandse sportkantine, daarnaast geven wij omzet verhogende tips en komen wij met handvaten voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de sportkantine, zonder dat dit ten koste gaat van de gezellige kantine sfeer!

Rick Zaaiman - Clubcollect

Samen met Koen vertelt Rick middels verschillende praktijkvoorbeelden over het optimaliseren van clubinkomsten voor verenigingen. ClubCollect verzorgt de contributie inning voor meer dan duizend sportverenigingen. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest op het gebied van (online)betalingen. Samen met de vereniging kijken wij welke van deze ontwikkelingen aansluiten bij de huidige sportcultuur.

Ilja van Holsteijn - Manager Cruyff Courts
14:45 - 15:15
De kracht van sport in de buurt en de multifunctionele inrichting van sportplekken in de wijk.

De kracht van sport in de buurt en de multifunctionele inrichting van sportplekken in de wijk.

Cruyff Institute
Cruyff Institute
Cruyff Institute
Hanna Wintzen – Legacy Manager EURO 2020 KNVB
11:00 - 11:30
Uitdagingen om blijvende maatschappelijke impact te creëren

Hanna is Legacy manager van het euro2020 bij de KNVB. Maar wat is dat? Hanna legt het uit en geeft toelichting op dit maatschappelijke project, waarbij de unieke kracht van de Nederlandse voetbalverenigingen centraal staat.

Joost van Beek – Trainer, coach & Motivator
11:35 - 12:05
Plezier in trainen als basis voor ontwikkeling & spelvreugde op elk niveau

Hoe zorg je ervoor dat een sportteam optimaal plezier beleefd aan trainen? Joost van Beek deelt zijn ervaringen en visie op dit thema vanuit zijn rol als bevlogen trainer/coach in het jeugdvoetbal.

Bas Schnater
12:10 - 12:40
Groeien in de sportindustrie

Persoonlijk groeiverhaal bij o.a. AZ met hordes die overwonnen moesten worden en hoe hij die te lijf is gegaan

Céline van Gerner – Olympisch turnster
12:45 - 13:15
Presteren onder druk

Ze geeft het ruiterlijk toe: Deelname aan de Olympische Spelen is een magische ervaring. Verslavend zelfs, op een mooie manier. Hoe ziet het leven van een topturnster eruit, hoe complex is de sport eigenlijk en wat komt er allemaal bij kijken als je op de hoogste podia mag aantreden. Hoe presteer je onder druk en hoe kun je als coach daarmee omgaan?

Francien van Kampen – Manager Sponsoring & Partnership
13:20 - 13:50
Sportsponsoring 360

Inzichten over de verschillende manieren van sportsponsoring van drie bedrijven in drie totaal verschillende branches waar Francien bij betrokken is (geweest) als sponsormanager: Vodafone/Ziggo, de Maarten van der Weijden Foundation en het Nationale Opera & Ballet.

Roger Bongaerts – Hoofd Jeugdopleiding VVV Venlo
13:55 - 14:25
Leren; hoe doe je dat eigenlijk?

Inzichten over het vormgeven van het leerproces dat leidt tot een betekenisvolle en duurzame gedragsverandering.

Karuna Balami - Mindfulness, Yoga & Meditatie voor topatleten
14:30 - 15:00
Meditation for the Athlete's Mind and Performance

Meditation and Mindfulness for the Athlete’s Mind; A Path to Improving Performance. A slightly different presentation about athlete performance than you are used to. Broaden your view of this topic, which is becoming more and more important!

Karen Ephraim – Docente Master in Coaching Johan Cruyff Institute
15:05 - 15:45
Cruijff & Coaching (Workshop)

Cruyff zei: Je kunt een ander pas coachen als je jezelf kunt coachen. Wat betekent dat voor een coach? Wat betekent dat voor je ontwikkeling als coach? Vanuit het Johan Cruyff Institute dragen we graag bij aan de ontwikkeling van coaches. Ben je benieuwd hoe we dat doen? Doe mee!