De Nationale Sport Expo 2019 zal zich dit jaar nog meer focussen op waardevolle en relevante kennis.

Actuele thema’s en relevante vraagstukken waar sportclubs, besturen, gemeenten en sporters in de praktijk mee worstelen zullen worden behandeld tijdens uiteenlopende masterclasses, business seminars en workshops. Om te zorgen dat deze kennis aansluit op de praktijk werken we samen met toonaangevende kennispartners uit de sport.

Graag stellen wij deze de komende periode aan u voor:

NOC*NSF:
Het NOC*NSF is een Nederlandse sportorganisatie met als doel sport in Nederland te bevorderen. Het NOC*NSF ontstond in 1993 uit een fusie van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Bij het NOC*NSF zijn 90 landelijke sportorganisaties aangesloten.

NOC*NSF werkt met sportbonden, sportclubs, gemeenten en allerlei andere partijen samen om voor iedereen optimale sportomstandigheden te creëren.  Het gaat dan om het versterken van sportclubs, het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten op maat, aantrekkelijke accommodaties en goed opgeleid sportkader. NOC*NSF brengt sportclubs, gemeenten, zorginstellingen, het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties bij elkaar om samen te werken en sport in te zetten voor een betere samenleving.

Meer informatie:
https://www.nocnsf.nl/home

Wij dan ook ontzettend trots dat NOC*NSF haar waardevolle kennis zal delen tijdens de Nationale Sport Expo op 7 september in Rotterdam Ahoy.

Mis het niet en meld u aan!
Mis de inspirerende kennissessies van NOC*NSF niet en meld u snel aan als bezoeker van de Nationale Sport Expo op 7 september via www.nationalesportexpo.nl