Nederland Sportief

Samen Gezonder

Stichting Nederland Sportief heeft als doelstelling om sporten voor kwetsbare
groepen in Nederland mogelijk te maken.

 

Welke kwetsbare groepen?

Stichting Nederland Sportief richt zich met name op (eenzame) ouderen, gehandicapten en mensen uit huishoudens met een laag inkomen (minima). De sportparticipatie onder deze groepen ligt nog ver onder het landelijk gemiddelde.

De vergrijzing en de daaraan verbonden toename van beperkingen en chronische aandoeningen hebben een nadelig effect op de sportparticipatie. Mogelijk zorgen contributie- of entreegelden (vooral in een periode van economische crisis) ook voor een demping op de groei van de sportparticipatie.
Dit is met name voelbaar bij huishoudens die in armoede leven. Hun aantal is de laatste jaren flink toegenomen. Daarnaast blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede een grotere kans hebben op sociale deprivatie (ook op latere leeftijd) en dit betekent ook dat zij minder aan sportactiviteiten deelnemen.

 

Ambassadeurs

Stichting Nederland Sportief wordt gesteund door veel Bekende Sporters en Bekende Nederlanders.
Deze ambassadeurs van Nederland Sportief geloven in de kracht van sport.
Sporten en bewegen heeft hen geen windeieren gelegd en zij dragen deze boodschap dan ook graag uit.

Samenwerking sportverenigingen

Nederland is een verenigingsland. Stichting Nederland Sportief kiest om die reden verenigingen te betrekken bij het verhogen van de sportparticipatie van deze kwetsbare groepen.

Met grote amateur sportverenigingen heeft Stichting Nederland Sportief een lange termijn samenwerking om deze doelstelling te realiseren.

Contact gegevens

Stichting Nederland Sportief
Venkelbaan 2
2908 KE Capelle a/d Ijssel

+31 (0)10 298 38 46
info@nederlandsportief.nl
www.nederlandsportief.nl